bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI. Tarihi: 15.03.2021

Şenpazar Belediye Başkanlığı - Kastamonu

ŞENPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  AİT  1 ADET

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI.

 

 

İHALE TARİHİ ve SAATİ

 

PLAKA NO

 

CİNSİ

 

MARKASI

 

MODELİ

 

 

TAHMİNİ BEDELİ

(KDV DAHİL)        

  

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

05.04.2021

Saat:14:30

37 FF 666

Kamyon

(Damperli)

Mercedes-Benz

1998

43.333,00.-TL

1.300,00.-TL

 

 

                1-Belediyemiz araçlarından Yukarıda modeli, tahmini bedeli,geçici teminatı ve ihale saati yazılı olan 1 Adet Aracın satış ihalesi  05.04.2021   Pazartesi  günü   Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince “Açık İhale ” usulü ile yapılacaktır.

2-Satışa sunulan araç   Belediyemiz araç parkında bulunmakta olup istekliler aracı burada görebilir.

3- Taşınmaza ait dosya ve şartname, mesai saatleri içerisinde, Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden  ücretsiz görülebilir.

4- İhale Şenpazar Belediye Başkanlığında, Belediye Encümenince yapılacaktır. Encümen Üyelerinden oluşan ihale komisyonu, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale şartname bedeli alınmayacak olup, isteklilerin  şartnamede ve  aşağıda istenen  bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp  ihale saatinden önce Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

           a) Nüfus Kayıt Örneği

           b)-Tebligat adresi,

           c)-Yerleşim Yeri Belgesi

           d)-Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus  Müd.)

           e)-Noter tasdikli imza sirküleri,

           f)-Tüzel kişiliği temsilen katılacaklar Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

           g)-Vekaleten katılacaklar,noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

           h)-  Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve       büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

            ı)  Ortak Katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim  beyannamesi

            i)  Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.

            j)  Geçici teminat Makbuzu veya geçici teminat mektubu.

            k) Şartname (imzalı)

6- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.     

          

              

             İLANAN DUYURULUR. 16.03.2021